Що являє собою судимість?

Анализ норм уголовного компьютерного законодательства: объективные и
субъективные признаки, наказание за компьютерное преступление.

Модераторы: cybercop, Ант, Igor Michailov

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение tatiana » Вс май 22, 2011 1:20 pm

Судимість, і в цьому її важливе соціальне призначення, має своєю метою попередження вчинення нових злочинів як особою, що має судимість, так й іншими особами.
Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими, що не мають судимості, визнаються (ч. 3 ст. 88):
а) особи, засуджені вироком суду, без призначення покарання;
б) особи, засуджені вироком суду, із звільненням від покарання;
в) особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких виключена законом.
Частина 4 ст. 88 КК визнає такими, що не мають судимості, також осіб, які були реабілітовані.
Відповідно до ч. 2 ст. 88 КК судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.
Аналіз норм КК свідчить про те, що закон передбачає судимість як обставину, з якою пов'язуються найбільш суворі кримінально-правові наслідки для особи, яка, маючи судимість, знову вчинює злочин. Так:
а) рецидивом злочинів як найбільш небезпечним видом множинності визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (ст. 34);
б) злочин може бути визнаний повторним, якщо судимість за перший злочин не було погашено або знято (ч.4 ст.32);
в) повторність злочину та рецидив є обставинами, які обтяжують покарання (п. 1 ч.І ст.67);
г) судимість, як правило, виключає застосування до особи, яка вчинила новий злочин, пільгових інститутів кримінального права, наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності (статті 45-47);
ґ) у багатьох статтях Особливої частини КК судимість передбачається як кваліфікуюча або особливо кваліфікуюча ознака. Наприклад, хуліганство буде особливо кваліфікованим, якщо воно вчинене особою, яка має судимість за хуліганство (ч.3 ст.296).
tatiana
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 10:30 am

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение lawyerinna » Пн фев 13, 2012 8:21 pm

1. Судимість є правовим наслідком засудження особи вироком суду до кримінального покарання. За своїм змістом вона виражається в такому стані особи, який пов'язаний з певними цивільно-правовими і кримінально-правовими обмеженнями. Саме тому в літературі судимість часто визначають як негативний правовий статус особи.

Так, ч. 3 ст. 6 Конституції України передбачає, що не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. У відповідних законах України встановлена заборона на заняття посади прокурора, судді, виконання функцій адвоката тощо особами, які мають судимість.

2. Судимість, і в цьому її важливе соціальне призначення, має своєю метою попередження вчинення нових злочинів як особою, що має судимість, так й іншими особами.

Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими, що не мають судимості, визнаються (ч. 3 ст. 88):

а) особи, засуджені вироком суду, без призначення покарання;

б) особи, засуджені вироком суду, із звільненням від покарання;

в) особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких виключена законом.

Частина 4 ст. 88 КК визнає такими, що не мають судимості, також осіб, які були реабілітовані.
lawyerinna
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 10:01 am

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение Katya1205 » Вс мар 04, 2012 2:49 pm

Судимість — це правовий наслідок засудження особи, який визначає її правовий стан, пов'язаний з наявністю відповідних правообмежень на період виконання обвинувального вироку та на час, обумовлений законом після його виконання.
Зміст судимості визначений у ст. 88 КК України. Згідно із ч. 1 цієї статті вона настає з моменту вступу в законну силу обвинувального вироку суду.
Значення інституту судимості полягає в посиленні боротьби з рецидивом злочинів, запобіганні проникнення злочинної ідеології у владні структури (ст. 88 ч. 2).
Katya1205
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:58 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение Inessa » Ср мар 14, 2012 5:10 pm

Судимість — це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання. Судимість відіграє роль сприятливого правового засобу досягнення й закріплення цілей кримінальної відповідальності.
Передумовою виникнення судимості є вчинення особою діяння, що містить склад злочину, передбачений КК.
Правовою підставою судимості особи є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили. Судимість стосується лише особи, яку засуджено, і вирок щодо якої набрав законної сили. При цьому слід зазначити, що поняття судимості можна розглядати у двох значеннях: як кримінально-правовий інститут і як кримінально-правове явище. Ці дві сторони судимості органічно поєднані між собою, але не тотожні. Якщо судимість як кримінально-правове явище властива особі, котра вчинила діяння, що містить склад злочину, передбачений КК, і вирок щодо якої набрав законної сили, то судимість, як кримінально-правовий інститут - це сукупність норм КК, які регламентують порядок виникнення, існування і припинення судимості.
Аналіз положень кримінального закову дозволяє виділити такі кримінально-правові наслідки судимості:
1) судимість громадянина України, іноземця, особи без громадянства за вчинений ними злочин за межами України може бути врахована у разі вчинення ними нового злочину на території України при кваліфікації цього злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності чи покарання (ст. 9 КК);
2) судимість впливає на визнання злочину повторним (ч. 4 ст. 32 КК);
3) судимість за умисний злочин є обов'язковою ознакою визнання рецидивом злочинів вчинення особою нового умисного злочину (ст. 34 КК);
4) судимість впливає на звільнення особи від кримінальної відповідальності. Так, за наявності судимості неможливе звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК), примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), передачею особи на поруки (ст. 47 КК), зі зміною обстановки (ст. 48 КК), із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК);
5) судимість впливає на кваліфікацію діяння. Наприклад, контрабанда, вчинена особою, раніше судимою за такий злочин, кваліфікується за ч. 2 ст. 201 КК;
6) судимість впливає на призначення покарання. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 67 КК рецидив злочинів, тобто вчинення нового умисного злочину особою, що має судимість за умисний злочин, має визнаватись судом при призначенні покарання обставиною, що його обтяжує. Відповідно до ст. 71 КК вчинення нового злочину засудженим після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання, тягне більш суворе покарання, а за певних умов - до 25 років позбавлення волі;
7) судимість впливає на звільнення від відбування покарання. Так, більш жорсткими є умови умовно-дострокового звільнення особи від відбування покарання, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який засуджується до позбавлення волі (п. 2 ч. З ст. 81 КК), а також особи, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила новий умисний злочин протягом не відбутої частини покарання (п. З ч. З ст. 81 КК). Більш жорсткими є й умови заміни не відбутої частини покарання більш м'яким щодо особи, яка раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин будь-якої тяжкості, за який вона була засуджена до позбавлення волі (п. 2 ч. 4 ст. 82 КК), а також особи, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом не відбутої частини покарання (п. З ч. 4 ст. 82 КК).
Загально правові наслідки судимості полягають утому, що вона є перешкодою для обіймання певних посад та зайняття певними видами діяльності, а також підставою ряду інших обмежень.
Зняття судимості означає припинення стану судимості до закінчення строків погашення судимості, передбачених уст. 89 КК. Згідно з чинним КК, зняття судимості можливе, по-перше, лише після відбуття особою покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, а також додаткових покарань, якщо такі були призначені особі. По-друге, особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення. По-третє, заняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у ст. 89 КК. Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років, таке обмеження стосується тільки випадків відбуття ними покарання у виді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин (ч. З ст. 108 КК). По-четверте, судимість може бути знята тільки судом.
Погашення судимості є типовим і найбільш поширеним способом її припинення. При цьому особа втрачає статус судимого без будь-яких своїх додаткових зусиль, без прийняття спеціального рішення з цього приводу державним органом. Автоматичне погашення судимості випливає безпосередньо із КК.
У такий спосіб із усього сказаного бачимо, що інститут судимості відіграє досить важливу роль в кримінальному праві України. Судимість виступає, як обтяжуючий фактор при вчиненні особою нового злочину, враховується при кваліфікації тяжкості злочину, призначенні міри покарання, тим самим посилюючи кримінальну відповідальність особи за вчинений злочин.
Також наявність судимості тягне за собою ряд інших негативних для особи правових наслідків, які істотно обмежують свободу її діяльності. Але це не означає, що особа, яка вчинила злочин є носієм такого негативного статусу все життя. Враховуючи, що особа при відбуванні покарання може осмислити свою вину, примиритись з потерпілим, розкаятись, тому кримінальним законодавством встановлено дві форми припинення судимості: погашення судимості і її зняття.
Inessa
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 4:13 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение tkurus » Сб мар 17, 2012 4:46 pm

Суди́мость — юридический факт, влекущий последствия, связанные с вынесением обвинительного приговора за совершение преступления, действующие как во время, так и после отбытия виновным установленного наказания. Не является дополнительным наказанием и наступает автоматически. Судимость рассматривается как отягчающее обстоятельство при совершении нового преступления (в ряде случаев). Влечёт за собой юридические последствия, то есть ряд ограничений в правах (быть избранным, усыновителем, работать на некоторых должностях, владеть оружием). Такие ограничения могут ставиться в зависимость от наличия умысла, направленности (против жизни и здоровья граждан) и тяжести преступления, за которое имеется судимость.
tkurus
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:21 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение ilyalastenko » Вт мар 20, 2012 8:26 pm

Зняття судимості полягає у припиненні стану судимості постановою судді до закінчення встановлених ст. 89 КК строків погашення судимості.
Тобто йдеться про дострокове зняття судимості порівняно зі строками погашення її.
Зняття судимості можливе тільки при засудженні особи до обмеження або позбавлення волі (ч. 1 ст. 91 КК). Зняття судимості при засудженні до інших видів покарання недоцільне, адже по їх відбутті строк судимості становить всього один рік.
Закон не пов'язує зняття судимості зі ступенем тяжкості вчиненого особою злочину та строком відбутого покарання.
Підставою застосування інституту зняття судимості є те, що особа зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення (ці положення розглянуті в параграфі про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання).
Зняття судимості можливе тільки постановою судді і допускається лише після закінчення не мнеш як половини зазначеного у ст. 89 КК строку погашення судимості.
Порядок зняття судимості встановлюється ст. 414 КПК.
ilyalastenko
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 9:44 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение samorodinaleksandr » Чт мар 22, 2012 7:18 am

В общей части действующего УК предусмотрен раздел 13 - "Судимость", в котором определены правовые последствия судимости, сроки погашения судимости, условия снятия судимости.
В соответствии с ч. 1ст. 88 УК лицо признается имеющим судимость со днявступления в законную силу обвинительного приговора и до погашения или снятия судимости.
Судимость представляет собой правовые последствия осуждения лица к наказанию, влекущее за собой определенные гражданско-правовые и уголовно-правовые ограничения. Например, лицо не может быть избрано в ВР Украины, если имеет судимость за совершенное умышленное преступление. Аналогичный запрет установлен для замещения должностей прокурора, судьи, исполнения функций адвоката.
samorodinaleksandr
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 2:43 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение Cimbal » Чт мар 22, 2012 7:59 am

Негативні для особи наслідки, пов’язані з наявністю у неї судимості, можуть настати лише з часу її виникнення. Тому правильне встановлення
моменту появи судимості є водночас і точним визначенням початку дії цих наслідків.

З’ясування питання про виникнення судимості передбачає: а) визначення кола осіб, які визнаються судимими; б) встановлення моменту появи у них
судимості.

Чинне законодавство не вказує з обов’язковою у таких випадках визначеністю, які саме особи і з якого саме часу визнаються такими, що
мають судимість. Не завжди з належною ясністю і повнотою висвітлюються ці питання і в літературі. Іноді вони взагалі не розглядаються.
Cimbal
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 6:37 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение ilyalastenko » Чт мар 22, 2012 4:24 pm

Судимість є правовим наслідком засудження особи вироком суду до кримінального покарання. За своїм змістом вона виражається в такому стані особи, який пов'язаний з певними цивільно-правовими і кримінально-правовими обмеженнями. Саме тому в літературі судимість часто визначають як негативний правовий статус особи.
Так, ч. 3 ст. 6 Конституції України передбачає, що не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. У відповідних законах України встановлена заборона на заняття посади прокурора, судді, виконання функцій адвоката тощо особами, які мають судимість.
2. Судимість, і в цьому її важливе соціальне призначення, має своєю метою попередження вчинення нових злочинів як особою, що має судимість, так й іншими особами.
Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими, що не мають судимості, визнаються (ч. 3 ст. 88):
а) особи, засуджені вироком суду, без призначення покарання;
б) особи, засуджені вироком суду, із звільненням від покарання;
в) особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких виключена законом.
ilyalastenko
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт фев 28, 2012 9:44 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение NastyaBila » Чт мар 22, 2012 6:53 pm

Судимість — це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв’язку з постановленням обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання. Судимість відіграє роль сприяючого правового засобу досягнення й закріплення цілей кримінальної відповідальності. З нею законодавець пов’язує можливість обмеження суб’єктивних прав особи, тобто загально-правові наслідки, або настання певних кримінально-правових обтяжень, тобто наслідки кримінально-правового характеру. Факт наявності судимості сам по собі ще не створює підстав для обмеження суб’єктивних прав особи. Судимість тягне загально-правові та кримінально-правові наслідки для особи тільки за волею законодавця, який їх передбачає в законі.
Загально-правові наслідки судимості полягають у різного роду обмеженнях, що встановлено законом для осіб, які мають непогашену або незняту судимість. Вони різноманітні за обсягом і порядком настання часткових обмежень прав і свобод судимої особи, які передбачені нормами різних галузей права і застосовуються протягом усього або часткового строку стану судимості, але не входять до змісту конкретного призначеного виду покарання. Виходить, що судимість може впливати на правовий статус особи залежно від власного розсуду законодавця у сфері будь-якої галузі права. У ч.2 ст.63 Конституції України закріплено, що “засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду”. А цих обмежень за законодавством України існує вже достатньо. Діє значна кількість законів і навіть підзаконних актів, якими передбачені різні обмеження прав і свобод осіб, які мають судимість.
NastyaBila
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 8:56 am

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение nadinsukhorukova » Чт мар 22, 2012 7:35 pm

Судимість — це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання.
КК України: Стаття 88. Правові наслідки судимості
1. Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання
законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття
судимості.
2. Судимість має правове значення у разі вчинення нового
злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.
3. Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання
або із звільненням від покарання чи такі, що відбули покарання за
діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються
такими, що не мають судимості.
4. Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не
мають судимості.
nadinsukhorukova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2012 7:47 am

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение YuliannaEfimova » Пн мар 26, 2012 7:36 am

А В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПОГАШЕННЯ СУДИМОСТІ?
YuliannaEfimova
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 10:02 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение Alena051191 » Пн мар 26, 2012 7:42 am

Судимість є правовим наслідком засудження особи вироком суду до кримінального покарання. За своїм змістом вона виражається в такому стані особи, який пов'язаний з певними цивільно-правовими і кримінально-правовими обмеженнями. Саме тому в літературі судимість часто визначають як негативний правовий статус особи.
Так, ч. 3 ст. 6 Конституції України передбачає, що не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. У відповідних законах України встановлена заборона на заняття посади прокурора, судді, виконання функцій адвоката тощо особами, які мають судимість.
2. Судимість, і в цьому її важливе соціальне призначення, має своєю метою попередження вчинення нових злочинів як особою, що має судимість, так й іншими особами.
Підставою судимості є наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і яким особа засуджується до певного покарання. Тому такими, що не мають судимості, визнаються (ч. 3 ст. 88):
а) особи, засуджені вироком суду, без призначення покарання;
б) особи, засуджені вироком суду, із звільненням від покарання;
в) особи, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність яких виключена законом.
Частина 4 ст. 88 КК визнає такими, що не мають судимості, також осіб, які були реабілітовані.
3. Відповідно до ч. 2 ст. 88 КК судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.
Аналіз норм КК свідчить про те, що закон передбачає судимість як обставину, з якою пов'язуються найбільш суворі кримінально-правові наслідки для особи, яка, маючи судимість, знову вчинює злочин. Так:
а) рецидивом злочинів як найбільш небезпечним видом множинності визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (ст. 34);
б) злочин може бути визнаний повторним, якщо судимість за перший злочин не було погашено або знято (ч.4 ст.32);
в) повторність злочину та рецидив є обставинами, які обтяжують покарання (п. 1 ч.І ст.67);
г) судимість, як правило, виключає застосування до особи, яка вчинила новий злочин, пільгових інститутів кримінального права, наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності (статті 45-47);
ґ) у багатьох статтях Особливої частини КК судимість передбачається як кваліфікуюча або особливо кваліфікуюча ознака. Наприклад, хуліганство буде особливо кваліфікованим, якщо воно вчинене особою, яка має судимість за хуліганство (ч.3 ст.296).
Цей перелік кримінально-правових обмежень достатньою мірою показує значення інституту судимості в кримінальному праві.
4. Відповідно до ч. 1 ст.88 КК особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості.
Отже, судимість поширюється на: 1) строк відбування покарання; 2) і, крім того, у випадках, передбачених законом, на певний строк після відбуття покарання.
Очевидно, що протягом цього часу особа, яка має судимість, може виправитися, можуть істотно змінитися життєві умови, поведінка особи.
Тому законодавець передбачає можливість припинення судимості і тим самим припинення пов'язаних з нею обмежень.
Alena051191
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 4:31 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение Shinkarenko » Пн апр 09, 2012 5:58 pm

Судимість— це особливий правовий стан особи, створений реалізацією кримінальної відповідальності, який виникає у зв'язку з ухвалою обвинувального вироку суду за вчинений нею злочин і призначенням покарання та тягне певні, несприятливі для засудженого, правові наслідки, що виходять за межі покарання. Судимість відіграє роль сприятливого правового засобу досягнення й закріплення цілей кримінальної відповідальності. З нею законодавець пов'язує можливість обмеження суб'єктивних прав особи, тобто загально-правові наслідки, або настання певних кримінально-правових обтяжень, тобто наслідки кримінально-правового характеру. Факт наявності судимості сам по собі ще не створює підстав для обмеження суб'єктивних прав особи. Судимість тягне загально-правові та кримінально-правові наслідки для особи тільки за волею законодавця, який їх передбачає в законі.

Загально-правові наслідки судимості

Загально-правові наслідки судимості полягають у різного роду обмеженнях, що встановлено законом для осіб, які мають непогашену або незняту судимість. Вони різноманітні за обсягом і порядком настання часткових обмежень прав і свобод судимої особи, які передбачені нормами різних галузей права і застосовуються протягом усього або часткового строку стану судимості, але не входять до змісту конкретного призначеного виду покарання. Виходить, що судимість може впливати на правовий статус особи залежно від власного розсуду законодавця у сфері будь-якої галузі права. У ч.2 ст.63 Конституції України закріплено, що «засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». А цих обмежень за законодавством України існує вже достатньо. Діє значна кількість законів і навіть підзаконних актів, якими передбачені різні обмеження прав і свобод осіб, які мають судимість.

Зокрема, існують такі загально-правові наслідки судимості:


ч.3 ст. 76 Конституції України передбачає, що не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
судимість є перешкодою для обіймання певних посад. Особа, яка має судимість, не може бути суддею (ч.7 ст.7 Закону України «Про статус суддів» від 15.12.1992 р.), нотаріусом (ч.1 ст. 3 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р.), судовим експертом (ч.1 ст. 11 Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. зі змінами від 09.02.2004 р.), членом Вищої ради юстиції (ст. 7 Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.1998 р.), адвокатом (ч.2 ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.), членом Центральної виборчої комісії (ч.4 ст.7 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 17.12.1997 р.), прокурором або слідчим прокуратури (за винятком реабілітованих) (ч.6 ст.46 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р.), присяжним народним засідателем (ч.2 ст.69 Закону України «Про судоустрій» від 07.02.2002 р.), не може бути обраною або призначеною на посаду в державному органі та його апараті особа, яка має судимість, що є «несумісною із заняттям посади» (ст.12 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.), не може бути прийнятою в органи місцевого самоврядування (п.2 ч.1 ст.12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р.), на роботу в органи податкової служби, якщо вона була засуджена за корисливі злочини (ч.3 ст.15 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р.);
обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідної діяльності до закінчення строку, встановленого вироком суду; особи, які мають судимість за крадіжку, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, виступати співзасновниками підприємницької організації, обіймати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю;
обмеження у допуску до державної таємниці (за наявності у громадянина судимості за тяжкий злочин) (п.4 ст.23 Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р.), що, в свою чергу, є умовою обіймання певних посад;
обмеження у виїзді за кордон громадянина України й обмеження у прийнятті до громадянства України. Громадянином України не може бути особа, яка засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (п.2 ч.5 ст.9 Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р.);
обмеження у застосуванні амністії. Не допускається застосування амністії до осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення тяжких злочинів, засуджені за бандитизм, умисне вбивство при обтяжливих обставинах, деякі інші злочини (п. «в» ст.3 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01.10.1996 р.);
збільшення мінімального розміру застави як запобіжного заходу. Розмір застави, що застосовується до раніше судимої особи, не може бути меншим п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.2 ст.154-1 КПК);
обмеження, що пов'язані із застосуванням адміністративного нагляду (Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 01.12.1994 р.);
заборона призову на строкову військову службу в мирний час громадян, що були засуджені до позбавлення волі (ч.5 ст. 15 Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 р. в редакції від 18.06.1999 р.);
позбавлення права на отримання певних пільг. Так, у разі засудження за вчинення злочину державному службовцю припиняються виплати, передбачені чинним законодавством (ч.6 ст.11 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.).

Загально-правові обмеження прав і свобод засуджених враховують громадську думку, вони відіграють роль додаткового суспільного фільтру, що не дає можливості криміналізувати найважливіші сфери суспільних відносин.
Shinkarenko
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн мар 26, 2012 6:09 pm

Re: Що являє собою судимість?

Сообщение Artem » Пн апр 09, 2012 8:26 pm

Судимість - це передбачені законом правові наслідки засудження, які тривають певний період і визначають особливий правовий статус особи, яка має судимістьІстотними ознаками судимості є те, що вона. 1) є наслідком засудження за вчинення злочину, який триває і після відбуття покарання; 2) являє собою особливий правовий статус засудженого (має персональний характер і пов'язана лише з даною особою); 3) має чітко визначені часові рамки, встановлені КК; 4) полягає в обмеженнях, які застосовуються до особи, що має судимість, інших несприятливих для неї правових наслідках, - а, крім того, 5) умови перебігу судимості та п кримінально-правові наслідки визначені КК. Загальноправові наслідки судимості регламентуються іншими нормативно-правовими актами.
Artem
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 25, 2012 2:43 pm

Пред.След.

Вернуться в Уголовно-правовые аспекты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Рассылки Subscribe.Ru Лента "Новости Центра исследования компьютерной преступности"