Субъект преступления

Анализ норм уголовного компьютерного законодательства: объективные и
субъективные признаки, наказание за компьютерное преступление.

Модераторы: cybercop, Ант, Igor Michailov

Re: Субъект преступления

Сообщение ol20 » Пт сен 29, 2006 5:58 am

субъект преступления-физическое вменяемое лицо, которое на момент совершения преступления достигло 16 лет, за особо тяжкие преступления физическое, вменяемое лицо 14 лет.
ol20
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт сен 29, 2006 5:42 am

Re: Субъект преступления

Сообщение Anastasuwa » Чт апр 08, 2010 7:51 am

Питання про суб'єкта злочину, по суті справи, є питанням про особу, яка вчинила злочин і підлягає кримінальній відповідальності. Це випливає і з назви розділу IV Загальної частини КК: "Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)". Частина 1 ст. 18 визначає, що "суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність". Отже, суб'єкт злочину як елемент складу злочину характеризується трьома обов'язковими ознаками: це особа фізична, осудна, яка досягла певного віку. обов'язковою ознакою суб'єкта злочину є осудність особи. У частині 1 ст. 19 вказано, що "осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними".Отже, осудність - це здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Чинне кримінальне законодавства виходить з того, що лише осудна особа може вчинити злочин і, отже, може підлягати кримінальній відповідальності.
Злочин завжди є актом поведінки свідомо діючої особи. У частині 1 ст. 22 прямо зазначено, що "кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років". Цей вік називають загальним віком кримінальної відповідальності. У частині 2 цієї ж статті встановлюється знижений вік кримінальної відповідальності - чотирнадцять років - за окремі, прямо перелічені законом злочини. Серед цих злочинів зазначені, наприклад, такі, як: умисні вбивства (статті 115-117 КК), умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121; частини 3 статей 345,346, 350, 377, 398); диверсія (ст. 113), бандитизм (ст. 257), зґвалтування (ст. 152), крадіжка, грабіж і розбій (статті 185, 186, 187) і деякі інші. Передбачений ч. 2 ст. 22 КК перелік злочинів, за які настає відповідальність з чотирнадцяти років, є вичерпним.
Аватара пользователя
Anastasuwa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс мар 21, 2010 12:40 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение paradissse » Пт апр 09, 2010 6:09 am

КК України, а саме ст.18 зазначає, що суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Виділяють ще, так званий, спеціальний суб'єкт.Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.
Говорячи більш точніше, необхідно зазначити, що суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність. Особа може нести кримінальну відповідальність за вчинений нею злочин, якщо вона; 1) є фізичною особою, тобто людиною; 2) є осудною; 3) досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Зазначені ознаки є загальними юридичними ознаками суб'єкта злочину. Вони є обов'язковими ознаками будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсутність у діянні особи складу злочину.Обмеження кола можливих суб'єктів злочину фізичними особами означає, що суб'єктами злочину за українським кримінальним правом не можуть бути юридичні особи. Визнання останніх суб'єктами кримінальної відповідальності не відповідає принципам кримінального права - особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин та наявності вини. За злочинні діяння, що мали місце у процесі діяльності юридичної особи, відповідає винна фізична особа, яка вчинила такі діяння. Відповідальність юридичних осіб визначається засобами адміністративного чи цивільного права (застосування до установ, підприємств, організацій штрафних санкцій, заборона їхньої діяльності тощо).
Суб'єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини, предмети чи сили природи.
Суб'єктом злочину можуть бути громадяни України, особи без громадянства (апатріди) та іноземці.
Суб'єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діяння, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб'єктами злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є суб'єктами злочину.
Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК
встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб'єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. , Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності.
Аватара пользователя
paradissse
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:45 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение Julia » Чт апр 22, 2010 4:52 pm

Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления. Наличие у лица, совершившего преступление, определённых субъективных признаков может рассматриваться также как условие уголовной ответственности. Хотя уголовным законом и ставятся под охрану определённого рода объекты, уголовно-правовой запрет охватывает не все возможные случаи причинения им вреда. Так, очевидно, что за пределами современного уголовного права должен находиться вред собственности, причиненный стихийными силами природы, вред жизни и здоровью, причиненный дикими животными и т. д., хотя истории и известны случаи привлечения к уголовной ответственности быков, свиней, петухов, крыс и мышей, саранчи, и даже колоколов и морских проливов.Субъект преступления и другие термины, обозначающие преступника.Некоторые учёные предлагают заменить понятие «субъект преступления» на понятие «субъект уголовной ответственности», которое определяется как «совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние физическое лицо, обладающее вменяемостью и надлежащим возрастом». По другой точке зрения, понятия «субъект преступления» и «субъект уголовной ответственности» являются различными по содержанию: субъект преступления — это лицо, которое несёт в себе психическое отношение к своему потенциальному деянию и его последствию, а субъект уголовной ответственности представляет собой «лицо, признаки которого дифференцируют уголовную ответственность». Действительно, для уголовной ответственности в целом имеют значение и такие признаки, как пол и пожилой возраст лица (например, в российском уголовном праве они имеют значение при решении вопроса о возможности применения пожизненного лишения свободы и смертной казни), в зависимости от определённых признаков лица может дифференцироваться место отбывания им лишения свободы и т. д. В состав признаков субъекта уголовной ответственности входят таким образом, помимо характеристик субъекта, являющихся признаками состава преступления, ещё и «социально-этические характеристики личности с позиций „хороший — плохой“».Также от понятия «субъект преступления» следует отличать понятие «личность преступника». Данные понятия относятся к одному и тому же лицу — к человеку, совершившему преступление. Однако содержание этих понятий и их уголовно-правовое значение не совпадают. Личность преступника — это «совокупность социально значимых негативных свойств, развившихся в процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми… социальный характер личности преступника позволяет рассматривать его как члена общества, социальной группы или иных общностей, как носителя социально типичных черт»[ .Субъект преступления представляет собой правовое понятие и определяет юридическую характеристику лица, совершившего преступление; он ограничен только признаками (физическое лицо, возраст, вменяемость), которые необходимы для наступления уголовной ответственности в отношении лица, совершившего общественно опасное деяние, которые составляют лишь небольшую часть признаков лица.Таким образом, понятие «личность преступника» является более широким, чем понятие «субъект преступления». При этом данные понятия имеют разные функции: субъект выступает в качестве одного из условий уголовной ответственности, а личность преступника учитывается в уголовном праве при индивидуализации наказания, поскольку только комплексный учёт признаков лица может позволить достичь таких целей наказания, как специальная превенция и исправление осуждённого.Тождественным по смыслу понятию «субъект преступления» в уголовном законе является также термин «лицо». Лицо в уголовном праве обладает всеми признаками субъекта преступления, полностью ему равноценно; если лицо не обладает признаками субъекта, к нему не могут быть применены меры наказания, оно не может быть соучастником преступления и т. д..Совершение деяния лицом, не обладающим признаками субъекта.В случае, когда общественно опасное деяние совершает лицо, не обладающее признаками субъекта преступления, к нему не применяются никакие меры уголовно-правового воздействия. Тем не менее, с деятельностью такого лица может быть связано так называемое посредственное причинение: «деятельность по совершению преступления руками лица, которое заведомо для субъекта, стоящего за его спиной (действительного исполнителя), не может в силу определенных обстоятельств (отсутствие специального свойства; невменяемость или недостижение необходимого для уголовной ответственности возраста; совершение действия в результате психического принуждения, вызвавшего состояние крайней необходимости; отсутствие умысла) нести уголовную ответственность в качестве исполнителя этого преступления».Субъектом преступления в данном случае будет считаться человек, заставивший такое лицо совершить общественно опасное деяние, именно он признается лицом, индивидуально совершившим преступление, его исполнителем. Лицо, не обладающее признаками субъекта, в такой ситуации фактически будет выступать «живым орудием» совершения преступления; его использование не будет образовывать соучастия.Некоторыми авторами указывается, на проблемы, связанные с такой концепцией, носящие как общефилософский (отнесение в уголовно-правовой теории и в уголовном законе невменяемых и лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, к неким «живым орудиям» вряд ли можно признать соответствующим особому статусу индивида как социальной личности), так и чисто практический характер (вопрос об ответственности за последствия, причиненные лицом, не обладающим признаками субъекта, по своей инициативе, которые не охватывались умыслом лица, склонившего его к совершению общественно опасного деяния; о вытекающей из непризнания соучастия меньшей общественной опасности разбойного нападения, изнасилования, совершенных двумя субъектами, один из которых оказался невменяемым или не достиг возраста уголовной ответственности, по сравнению с разбоем, изнасилованием, совершенными двумя вменяемыми и достигшими возраста уголовной ответственности лицами), причём для их разрешения предлагается распространить понятие исполнителя преступления и на лиц, не обладающих признаками субъекта преступления Возраст уголовной ответственности.Возраст уголовной ответственности — это возраст, по достижении которого лицо в соответствии с нормами уголовного права может быть привлечено к уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния. В уголовном законодательстве большинства стран устанавливается некий минимальный возраст уголовной ответственности — некий предельный возраст, по достижении которого лицо считается способным осознавать социальную значимость всех охраняемых уголовным правом объектов.Вопрос о избрании определённого минимального возраста уголовной ответственности является уголовно-политическим; в каждой стране и в каждый исторический период он решается по-своему, исходя из действующих в данный момент политических, социальных, экономических условий.В законодательстве также может предусматриваться возможность дифференциации возрастных пределов уголовной ответственности путём установления пониженного и повышенного возраста уголовной ответственности для отдельных составов.
Аватара пользователя
Julia
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 3:52 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение lemak » Пт апр 30, 2010 12:14 pm

Статья 18. Субъект преступления

1. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим Кодексом может наступать уголовная ответственность.

2. Специальным субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее в возрасте, с которого может наступать уголовная ответственность, преступление, субъектом которого может быть лишь определенное лицо.
lemak
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 9:48 am

Re: Субъект преступления

Сообщение olyamartemyanova » Пт фев 04, 2011 8:53 pm

Поняття "суб'єкта злочину" згідно чиного законодавства відповідає головному критерію "осудність" ( і,на мій погляд, це є особливо важливою ознакою, оскільки в протилежному випадку тягне за собою звільнення від кримінальної відповідальності; на жаль наша країна не робить значних кроків у перед в цьому напрямку).
на сьогодні в Україні суб'єктом визнається лише фізична особа,проте кримінальне законодавство деяких зарубіжних країн визнає ще й юридичну особу як суб'єкт злочину, і хоча ці норми викликають багато протиріч в наукових колах, я вважаю, що поява подібної норми у вітчизняному законодавстві буде кроком уперед.
olyamartemyanova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 7:59 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение LIDA » Ср мар 16, 2011 3:26 pm

Субъект преступления — это лицо, достигшее ко времени совершения преступления определенного возраста: шестнадцати или четырнадцати лет. Возраст субъекта преступления является не только критерием низшего возрастного предела, с которого возможна уго­ловная ответственность, но обстоятельством, определяющим характер и степень уголовной ответственности несовершеннолетних, то есть лиц, не достигших 18 лет ко времени совершения преступления.
Аватара пользователя
LIDA
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 6:10 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение Vic16 » Сб мар 19, 2011 12:51 pm

У відповідності до ч.1 ст.18 Кримінального кодексу України субєктом злочину визнається фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
За матеріалами сайту uk.wikipedia.org Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за злочини, визначені в ст. 22 КК (умисне вбивство, бандитизм, зґвалтування тощо). Юридичні особи (підприємства, організації, установи, по¬літичні партії, громадські організації і т. ін.) не можуть бути суб'єктами злочинів. Суб'єктом може бути тільки осудна особа. Ст. 19 КК визначає , що осудною визнається особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню. Тому особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психі¬ки, тобто перебувала у стані неосудності (ч. 2 ст. 19), не під¬лягає кримінальній відповідальності. В ККУ встановлено поняття обмеженої осудності (ст. 20). Це коли особа під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, у повній мірі була не здатна усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.
Аватара пользователя
Vic16
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 11:13 am

Re: Субъект преступления

Сообщение Ice » Пн мар 21, 2011 4:07 pm

dican писал(а):Хотелось бы уточнить у уважаемых эксперотв CyberCrime форума, а что собственно подразумевается под понятием - "Субъект преступления"?Субъект преступления - это физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом, и способное нести за него уголовную ответственность.
Ice
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 3:53 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение Victor90 » Вт мар 22, 2011 12:22 pm

Коментар до статті 18 Кримінального кодексу України. Суб'єкт злочину.

1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

2. Спеціальним суб'єктом злочину е фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.

1. Суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність. Особа може нести кримінальну відповідальність за вчинений нею злочин, якщо вона; 1) є фізичною особою, тобто людиною; 2) є осудною; 3) досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Зазначені ознаки є загальними юридичними ознаками суб'єкта злочину. Вони є обов'язковими ознаками будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсутність у діянні особи складу злочину.

Обмеження кола можливих суб'єктів злочину фізичними особами означає, що суб'єктами злочину за українським кримінальним правом не можуть бути юридичні особи. Визнання останніх суб'єктами кримінальної відповідальності не відповідає принципам кримінального права - особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин та наявності вини. За злочинні діяння, що мали місце у процесі діяльності юридичної особи, відповідає винна фізична особа, яка вчинила такі діяння. Відповідальність юридичних осіб визначається засобами адміністративного чи цивільного права (застосування до установ, підприємств, організацій штрафних санкцій, заборона їхньої діяльності тощо).

Суб'єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим вчинили злочин, тварини, предмети чи сили природи.

Суб'єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діяння, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої Дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19). Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб'єктами злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є суб'єктами злочину (ч. 1 ст. 20).

Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК встановлює конкретний віх, з якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб'єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. , Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності.

2. Суб'єктом злочину можуть бути громадяни України, особи без громадянства (апатріди) та іноземці (про їх поняття див. коментар до ст. ст. 6-8). Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних співробітників та інших громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства не піддягають юрисдикції українського суду, розв'язуються дипломатичним шляхом (див. ст. 6 та коментар до неї).

3. Загальні ознаки суб'єкта злочину не згадуються в диспозиціях норм Особливої частини КК, оскільки є обов'язковими для всіх складів злочинів. У ряді випадків закон передбачає відповідальність осіб, наділених, окрім загальних ознак суб'єкта, додатковими ознаками, що характеризують відповідну особу як спеціального суб'єкта злочину. Ці ознаки конкретного складу злочину або прямо названі в диспозиції відповідної норми КК, або визначаються шляхом 'тлумачення цієї чи інших норм КК. Інколи ознаки спеціального суб'єкта вказані в окремій нормі (наприклад, поняття службової особи визначається у примітці до ст. 364).

Відсутність ознак спеціального суб'єкта, передбачених конкретним складом злочину, виключає кримінальну відповідальність за цей злочин. В одних випадках така відповідальність не настає взагалі, а в інших настає за іншими статтями КК.

За своїм змістом ознаки спеціального суб'єкта досить різноманітні. їх можна об'єднати у три великі групи: 1) ознаки, що характеризують соціальну роль і правове становище суб'єкта; 2) фізичні властивості суб'єкта; 3) взаємовідносини суб'єкта з потерпілим.

Найбільш численною є перша група. Вона охоплює, зокрема, такі ознаки, як громадянство (громадянин України, особа без громадянства чи іноземець), професія, вид діяльності, характер виконуваної роботи (лікар, капітан судна тощо), участь у судовому процесі (свідок, потерпілий, експерт, перекладач), судимість. Другу групу становлять ознаки, що характеризують вік, стать, стан здоров'я і працездатність суб'єкта. До третьої групи ознак належать ті, що стосуються родинних відносин суб'єкта з потерпілим або іншими особами (батько, мати, інші родичі), службових (підлеглий, начальник) або інших відносин (особа, від якої потерпілий залежить матеріально, тощо).

4. Суб'єкт злочину - це конкретна особа, якій прита-манні певні соціальні властивості. Їх сукупність утворює індивідуальний образ людини, який охоплюється поняттям "особа, яка вчинила злочин" ("особа злочинця"). З поняттям "особа злочинця" пов'язано багато положень КК. Вимога враховувати особу винного є одним із загальних засад призначення покарання (ст. 65). Окремі властивості особи, яка вчинила злочин, відображені у переліку обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання (ст. ст. 66, 67), Дані про особу мають також юридичне значення для вирішення інших кримінально-правових питань (зокрема, питання про звільнення від кримінальної відповідальності). Проте на відміну від ознак суб'єкта зло"тау, інші дані про особу Перебувають за межами складу злочину, а тому не можуть бути покладені в обґрунтування кримінальної відповідальності.
Victor90
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср фев 23, 2011 5:01 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение tatiana » Вс май 22, 2011 11:45 am

Згідно ст.18 КК України суб'єктом злочину є осудна особа, яка вчинила злочин у віці. з якого відповідно до КК України може наступати Кримінальна відповідальність.Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.
Що ж стосується злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та кмп'ютерних мереж електрозв'язку,то кожен з цих злочинів має свій чітко визначений Кримінальним Кодексом суб'єкт.Наприклад,суб'єктом такого злочину як Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин,комп'ютерів,систем та комп'ютерних мереж (ст.361 КК України) є будь-яка фізична особа, що досягла 16-річного віку.У першу чергу це ті особи,яких власник або уповноважена ним особа чи розпорядник АС призначили обслуговувати АС, а також і сторонні особи.
Що ж до розповсюдників комп'ютерного вірусу. то ними. перш за все, виступають розробники програмних і технічних засобів проникнення до АС (хакери), здатні спричинити перекручення або знищення комп'ютерної інформації чи її носіїв, виготівники цих програм і засобів,а також, звичайно, й інші особи.
tatiana
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 10:30 am

Re: Субъект преступления

Сообщение Irisha » Сб мар 17, 2012 6:33 pm

Субъект преступления
Уголовный кодекс Украины - Общая часть
Раздел 4 - Уголовного Кодекса Украины
Лицо, подлежащее уголовной ответственности (субъект преступления)
Статья 18. Субъект преступления

1. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим Кодексом может наступать уголовная ответственность.

2. Специальным субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее в возрасте, с которого может наступать уголовная ответственность, преступление, субъектом которого может быть лишь определенное лицо.
Статья 19. Вменяемость

1. Вменяемым признается лицо, которое во время совершения преступления могло отдавать себе отчет в своих действиях (бездействии) и руководить ими.

2. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчет в своих действиях (бездействии) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики. К такому лицу по решению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

3. Не подлежит наказанию лицо, совершившее преступление в состоянии вменяемости, но до постановления приговора заболевшее психической болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях (бездействии) или руководить ими. К такому лицу по решению суда могут применяться принудительные меры медицинского характера, а по выздоровлении такое лицо может подлежать наказанию.
Статья 20. Ограниченная вменяемость

1. Подлежит уголовной ответственности лицо, признанное судом ограниченно вменяемым, то есть такое, которое во время совершения преступления, вследствие имеющегося у него психического расстройства, не было способно в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях (бездействии) и (или) руководить ими.

2. Признание лица ограниченно вменяемым учитывается судом при назначении наказания и может быть основанием для применения принудительных мер медицинского характера.
Статья 21. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения вследствие употребления алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения вследствие употребления алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.
Статья 22. Возраст, с которого может наступать уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет.

2. Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за умышленное убийство (статьи 115-117), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, представителя иностранного государства (статьи 112, 348, 379, 400, 443), умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121, часть третья статей 345, 346, 350, 377, 398), умышленное средней тяжести телесное повреждение (статья 122, часть вторая статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсию (статья 113), бандитизм (статья 257), террористический акт (статья 258), захват заложников (статьи 147 и 349), изнасилование (статья 152), насильственное удовлетворение половой страсти в извращенной форме (статья 153), кражу (статья 185, часть первая статей 262, 308), грабеж (статьи 186, 262, 308), разбой (статья 187, часть третья статей 262, 308), вымогательство (статьи 189, 262, 308), умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть вторая статей 194, 347, 352, 378, части вторая и третья статьи 399), повреждение путей сообщения и транспортных средств (статья 277), угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна (статья 278), незаконное завладение транспортным средством (части вторая и третья статьи 289), хулиганство (статья 296).
Irisha
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср мар 23, 2011 3:58 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение Inessa » Ср мар 21, 2012 4:40 pm

Питання про суб'єкта злочину є одним з головних в кримінально-правовій науці. Адже суб'єкт входить до складу злочину як один з його елементів.
Характеристика суб'єкта злочину та його ознак з прийняттям нового кримінального закону стала більш конкретною. Взагалі у кримінально-правовій теорії під суб'єктом визначається особа, яка володіє сукупністю ознак, що дають підстави для притягнення її до кримінальної відповідальності.

Частина 1 ст. 18 ККУ визначає, що «суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність». Отже, суб'єкт злочину як елемент складу злочину характеризується трьома обов'язковими ознаками: це особа фізична, осудна, яка досягла певного віку.

Обмеження кола можливих суб’єктів злочину фізичними особами означає, що суб’єктами злочину за українським кримінальним правом не можуть бути юридичні особи. Визнання останніх суб’єктами кримінальної відповідальності не відповідає принципам кримінального права — особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин та наявності вини. За злочинні діяння, що мали місце у процесі діяльності юридичної особи, відповідає винна фізична особа, яка вчинила такі діяння.
Відповідальність юридичних осіб визначається засобами адміністративного чи цивільного права (застосування до установ, підприємств, організацій штрафних санкцій, заборона їхньої діяльності тощо).Суб’єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність. Особа може нести кримінальну відповідальність за вчинений нею злочин, якщо вона: 1) є фізичною особою, тобто людиною; 2) є осудною; 3) досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Зазначені ознаки є загальними юридичними ознаками суб’єкта злочину. Вони є обов’язковими ознаками будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсутність у діянні особи складу злочину.

Суб’єктом злочину може бути лише осудна особа, тобто яка під час вчинення діяння, передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ч. 1 ст. 19). Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути суб’єктами злочину. Згідно з КК особи, які визнані судом обмежено осудними, підлягають кримінальній
відповідальності, тобто є суб’єктами злочину (ч. 1 ст. 20).

Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості і волі виникає лише при досягненні певного віку. Саме тому КК встановлює конкретний вік, з якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть бути суб’єктом злочину лише у разі вчинення ними злочинів, що перелічені у ч. 2 ст. 22. Діти до 14 років не підлягають кримінальній відповідальності.
Inessa
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 4:13 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение Polinka » Ср мар 21, 2012 6:33 pm

При визначенні суб*єкта злочину важлового значення набувають положення кримінального законодавства. Так частина перша статті вісімнадцятої Кримінального кодексу України передбачає, що суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відпові­дальність.
Суб'єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може настава­ти кримінальна відповідальність. Особа може нести кримінальну відповідальність за вчинений нею злочин, якщо вона: І) є фізичною особою, тобто людиною; 2) є осудною; 3) досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Зазначені ознаки визнаються загальними юридичними ознаками суб'єкта злочину. Вони належать до обов'язкових ознак будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсут­ність у діянні особи складу злочину.
Обмеження кола можливих суб'єктів злочину фізичними особами означає, що суб'єктами злочину за українським кримінальним правом не можуть бути юридичні особи. Визнання останніх суб'єктами кримінальної відповідальності не відповідає принципам кримінального права - особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин та наявності вини. За злочинні діяння, що мали місце у процесі діяль­ності юридичної особи, відповідає винна фізична особа, яка вчинила такі діяння. Від­повідальність юридичних осіб визначається засобами адміністративного чи цивільного права (застосування до установ, підприємств, організацій штрафних санкцій, заборона їхньої діяльності тощо).
Часина друга статті вісімнадцятої Кримінального кодексу України закріплює таке поняття як "спеціальний суб*єкт злочину" яким може бути фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.
Polinka
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 4:18 pm

Re: Субъект преступления

Сообщение OlgaX » Вс апр 15, 2012 1:18 pm

Уголовный кодекс Украины
Статья 18. Субъект преступления

1. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с настоящим Кодексом может наступать уголовная ответственность.

2. Специальным субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее в возрасте, с которого может наступать уголовная ответственность, преступление, субъектом которого может быть только определенное лицо.
OlgaX
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2012 10:42 pm

Пред.След.

Вернуться в Уголовно-правовые аспекты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Рассылки Subscribe.Ru Лента "Новости Центра исследования компьютерной преступности"